Çalışma Alanları

Okul Öncesi Dönemi İçin:

 • Anne-baba eğitimi ve danışmanlığı (Uyku, yemek düzeni, tuvalet eğitimi, öfke nöbetleri ile başa çıkmak v.b.)
 • Kreş/Ana-okuluna uyum problemleri
 • Dil gelişimi değerlendirme ve desteklemek
 • Konuşma bozuklukları

Okul Çağındaki Çocuklar ve Ergenlik Dönemi İçin:

 • Kaygılı olmak/ Çocukluk dönemi korkuları
 • Öfkeli olmak, şiddet eğilimi
 • Sosyal ilişkilerde zorlanmak (utangaçlık, arkadaşlık kuramamak, iletişim problemleri)
 • Dijital bağımlılık
 • Okul ile ilgili problemler (okula gitmek istememek, okuldan korkmak, ders başarısızlığı, ödev yapmak istememek)
 • Sınav kaygısı
 • Çocukluk Çağı Psikopatolojileri (Kaygı bozukluğu, Depresyon, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Ergenlik dönemi kimlik kazanımı stresi (kendine güven problemleri)
 • Anne-babası boşanma sürecinde olan çocuk ve ergenlere psikolojik destek

Genç Yetişkin ve Yetişkin Bireyler İçin:

 • Kişilerarası ilişkilerde (romantik ilişkiler, aile içi ilişkiler, çift ilişkileri, iş veya okul ortamındaki ilişkiler) zorlanmak
 • Bireyin günlük yaşamını sürdürmesine rağmen psikolojik olarak yorgun hissetmesine neden olan duygu durum zorlukları (kaygılı, gergin, isteksiz, mutsuz, öfkeli olmak)
 • Üniversite döneminde yaşanan zorluklar, gelecek kaygısı
 • Kronik bir hastalık ile yaşama stresi
 • Yaşamsal kriz durumları ile (yakın kaybı ve yas, işsizlik, boşanma) başa çıkmak

anahtar kelimenizi girin