Klinik Psikolog Nilüfer ERKİN

Klinik Psikolog
Nilüfer ERKİN

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Nilüfer Erkin lisans ve yüksek lisans süreci boyunca;

 • Dışkapı Hastanesi Gençlik Ünitesi Polikliniği ve Yataklı Servisi
 • Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Günışığı İşitme ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde staj yapmıştır.

1995-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’nde üniversite öğrencilerine yönelik olarak bireysel ve grup psikoterapisi hizmeti vermiştir.

1997-2003 yılları arasında Günışığı İşitme ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde konuşma bozuklukları ile çalışmasının yanı sıra işitme engelli ve diğer iletişim bozukluklarına sahip bireyler ve ailelerine psikolojik danışmanlık vermiştir.

2004 yılından itibaren Bayındır Sağlık Grubu’nda klinik psikolog olarak görev yapmaya devam etmektedir. Çocuk, Ergen, Genç Yetişkin ve Yetişkin bireylere bireysel ve grup terapisi hizmeti vermektedir.

Meslek yaşamı boyunca Türk Psikologlar Derneği ve Psikolojik Hizmetler Enstitüsü gibi kurumlarda çeşitli konularda hizmet içi eğitimler veren Nilüfer Erkin Bilişsel Davranışçı Terapiler, Psiko-Onkoloji, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Oyun Terapisi, Konuşma Terapisi gibi alanlarda eğitimlere katılmış ve süpervizyon almıştır.

2011 yılından itibaren Onkoloji ve Hematoloji Bölümleri tarafından ayaktan veya yatarak tedavi edilen bireylere ve yakınlarına; hastalık algısı, tedavi sürecinde günlük yaşamdan kopma ile başa çıkmak, ailede rollerin değişmesi, kronik hastalık ile kaliteli yaşam gibi konularda psikolojik destek sağlamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

ÇALIŞMA ALANLARI

      Okul öncesi dönemi için:

 • Anne-baba eğitimi ve danışmanlığı (Uyku, yemek düzeni, tuvalet eğitimi, öfke nöbetleri ile başa çıkmak v.b.)
 • Kreş/Ana-okuluna uyum problemleri
 • Dil gelişimi değerlendirme ve desteklemek
 • Konuşma bozuklukları

      Okul çağındaki çocuklar ve Ergenlik dönemi için:

 • Kaygılı olmak/ Çocukluk dönemi korkuları
 • Öfkeli olmak, şiddet eğilimi
 • Sosyal ilişkilerde zorlanmak (utangaçlık, arkadaşlık kuramamak, iletişim problemleri)
 • Dijital bağımlılık
 • Okul ile ilgili problemler (okula gitmek istememek, okuldan korkmak, ders başarısızlığı, ödev yapmak istememek)
 • Sınav kaygısı
 • Çocukluk Çağı Psikopatolojileri (Kaygı bozukluğu, Depresyon, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Ergenlik dönemi kimlik kazanımı stresi (kendine güven problemleri)
 • Anne-babası boşanma sürecinde olan çocuk ve ergenlere psikolojik destek

       Genç Yetişkin ve Yetişkin Bireyler İçin:

 • Kişilerarası ilişkilerde (romantik ilişkiler, aile içi ilişkiler, çift ilişkileri, iş veya okul ortamındaki ilişkiler) zorlanmak
 • Bireyin günlük yaşamını sürdürmesine rağmen psikolojik olarak yorgun hissetmesine neden olan duygu durum zorlukları (kaygılı, gergin, isteksiz, mutsuz, öfkeli olmak)
 • Üniversite döneminde yaşanan zorluklar, gelecek kaygısı
 • Kronik bir hastalık ile yaşama stresi
 • Yaşamsal kriz durumları ile (yakın kaybı ve yas, işsizlik, boşanma) başa çıkmak

anahtar kelimenizi girin