Çocuk ve Hobi

Çocuk ve Hobi

Çocuklarımızı büyütürken onların fiziksel gelişimlerine ve sağlıklı olmalarına önem veririz. Aynı şekilde kişilik gelişimlerine ve psikolojik olarak da sağlıklı olmalarına önem vermeliyiz.
Kişilik gelişimi sürecinde çocuğun kendine güven duygusunu geliştirmesi desteklenmelidir. Kendine güven duygusu yüksek olan bireylerin hedef belirleme, bu hedefe yönelik karar verme ve harekete geçme, insanlar-arası ilişki kurma ve problem çözme becerilerinin de daha gelişmiş olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kendine güven duygusunu çocukluktan başlayarak desteklemek hem çocukluk çağlarında hem de sonraki yaşlarda bireyin kişisel gelişimini desteklemek anlamına gelir ve psikolojik olarak sağlıklı kalmasını sağlar.
Çocuğun hangi konuda yeteneği olduğunu araştırmak, keşfetmek ve onu teşvik etmek anne-babanın görevidir. Çocuğun yetenekli olduğu bir hobi ile uğraşması sadece eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaz aynı zamanda becerisini sergileyip, yaratıcı ve başarılı olabildiğini gördüğünden kendine güvenini de destekler. Her hangi bir müzik aletini çalmak, koroda şarkı söylemek, tiyatro çalışması içinde olmak, resim ve ya seramik yapmak, klasik bale veya diğer dans faaliyetlerine katılmak, bireysel veya takımla yapılan bir spor dalıyla ilgilenmek, bilim ve teknolojiye yönelik bir kursa devam etmek çocukları yönlendirebileceğimiz hobi alanlarıdır.

Unutulmamalıdır ki seçilen hobi anne-babanın tercih ettiği değil çocuğun yeteneği olan ve eğlendiği bir alan olmalıdır. Okul öncesi dönemdeki eğitim faaliyetleri içerisinde çocukların becerileri de ortaya çıkmaya başladığından çocuğa uygun hobi alanları konusunda öğretmenlerinden de destek istenilebilir.Anne-babalar özellikle ana-sınıfı ve ilkokula giden çocukların okula gitmek istememek ve ödev yapmamak gibi problemler yaşadığını dile getirmektedir. Çocuğun okula olan ilgisini korumak ve başarısını desteklemek için de hobilerden faydalanılabilir. Sadece okula gitmek ve ödev yapmak bir süre sonra çocukları sıkabilmektedir. Oysa çocuk sıkıcı olabilecek okul ödevleriyle ilgilenmesi sonrasında eğlenceli olan hobi etkinliğine geçebileceğini bildiği zaman okuluyla ilgili sorumluluklarını daha kolay yerine getirebilmekte ve başarılı olduğunu gördükçe okula olan ilgisini kaybetmemektedir. Ayrıca okulun tatil olduğu dönemlerde de çocukların televizyon seyretmek ve bilgisayar oynamak dışında kendilerini oyalayacak bir hobiye sahip olmaları tatil dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlamaktadır. 
Sonuç olarak çocukların bir hobisinin olması hem kendine güvenlerini arttırıcı hem de eğitim hayatları boyunca başarılarını destekleyici bir etkendir.

anahtar kelimenizi girin