Sünnet Psikolojisi

Sünnet Psikolojisi

Sünnetin yaratacağı psikolojik etkiler açısından çocuğun kendisine yapılacak bu cerrahi müdahaleye hazır olabilmesi en önemli konudur.

Okul öncesi çağlarda 3-6 yaş arasında cinsel kimlik gelişimi yaşandığından bu yaş dönemindeki çocuklar cinsel organlarına odaklanmaktadır. Sünnet operasyonu da doğrudan cinsel organa müdahale olduğundan çocuğun psikolojik olarak olumsuz etkilenme olasılığını arttıracaktır. Bu nedenle 6 yaşından sonra sünnet yapılması çocuğun cinsel kimlik gelişimi ve yetişkinlikteki cinsel yaşamı açısından daha uygundur.

Çocuklarda zihinsel gelişim açısından  somut işlemleme dönemi 6 yaşından sonra başlamaktadır. Operasyonun hangi şekilde yapılacağı, ne kadar süreceği, canının ne kadar acıyacağı ve operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken durumları çocuğun en doğru şekilde anlayabilmesi ve kendisine yapılacak bu müdahalenin sağlık açısından gerekli olduğunu kavrayabilmesi için en az 7 yaşında olması gereklidir.

Çocuğun hastaneye gidilerek yapılan cerrahi bir işlem olan sünnet den korkması doğaldır. Bu nedenle sünnetle ilgili bilgiler operasyondan birkaç gün önceden verilmeli çocuğun haftalar ve ya aylar öncesinden başlayarak sünnet korkusu yaşaması önlenmelidir.

Sünnet operasyonu sırasında çocuğun kendisine yapılan müdahaleleri görmeyecek şekilde genel anestezi altında olması ruh sağlığı açısından koruyucu olacaktır.

Uzman Klinik Psikolog Nilüfer ERKİN

anahtar kelimenizi girin